Vårt uppdrag

Elia arbetar med organisationer och sammanslutningar som ansvarar för de mest utsatta och sårbara barnen, över hela världen, för att rusta dem att göra sitt yttersta för att ansvaret för barns säkerhet och läkande ligger hos föräldrar, barn och alla som är en naturlig del i familjens liv.

Överallt där det är möjligt stöttar Elia organisationer och sammanslutningar som arbetar med andra utsatta människor för att de ska kunna använda vårt förhållningssätt för att öka delaktigheten i sitt arbete.

 
 
 
 

Över hela världen

Elia har förbundit sig att göra Signs of Safety och våra idéer tillgängliga för alla organisationer och sammanslutningar som vill det, var de än finns i världen, vilket språk de än talar och vare sig de verkar i ett utvecklat eller underutvecklat land.

Elia har inlett ett arbete med översättningar för att göra vårt arbete och många av Signs of Safetys nyckelresurser tillgängliga på andra språk än engelska. Som ett första steg är denna hemsida tillgänglig på fyra språk: Svenska, holländska, japanska och engelska. Vi planerar att översätta till ytterligare språk i framtiden.

Elia och våra medlemmar driver för närvarande projekt i Australien, Kanada, Japan, Sverige, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Kambodja, Storbritannien, USA och Irland.

 
 
 
 

Säkerhet, trygghet och läkande

Säkerhet utan läkande är tillfällig.
— Kevin Campbell, Skapare av Family Finding
Läkande uppstår I nätverket.
— Andrew Turnell, Medskapare av Signs of Safety

Under det att det mesta av socialt barnavårdsarbete har ett initialt fokus på skydd för barnet, strävar Elia att stötta organisationer att gå längre och hjälpa barn till läkande genom sitt naturliga nätverk.

 
 
 
 

Utrustar

Elia har åtagit sig att utrusta organisationer med praktiska, användbara verktyg för både organisationsförändring och socialt barnavårdsarbete, som fungerar i organisationens sammanhang. 

 
 
 
 

De mest sårbara barnen

När vi har begränsade resurser eller måste välja mellan projekt kommer Elia att prioritera projekt som ska hjälpa de mest sårbara barnen. 

 
 
 
 

Stödja organisationer som arbetar med andra utsatta människor

Det finns betydande överlappningar mellan de verktyg som fungerar för arbetet med utsatta barn och de som fungerar för andra utsatta individer. Elia kommer att prioritera resurserna mot projekt som arbetar med utsatta barn men vi kommer att dela våra idéer och stötta de som arbetar med andra utsatta personer varhelst det är möjligt.