Vårt uppdrag

Elia rustar organisationer som anförtrotts uppdraget att arbeta med utsatta barn, oavsett kultur eller land, att göra allt som är möjligt för att lägga ansvaret för barnens säkerhet och läkande hos föräldrarna, barnen och alla som är naturligt kopplade till familjen.

När helst det är möjligt, stöttar Elia organisationer som arbetar med utsatta individer, att använda vårt förhållningssätt för att öka delaktigheten för den enskilde.

 
 
 
 

Rusta

Elia är angelägna om att förse organisationer med praktiska, användbara verktyg som passar både för organisatoriskt förändringsarbete och för det dagliga sociala arbetet med barn och unga utifrån deras sammanhang.

 
 
 
 

Utsatta barn

När vi har begränsade resurser eller måste välja mellan projekt kommer Elia att prioritera projekt som syftar till att öka säkerhet och trygghet för barn.

 
 
 
 

I många olika länder och kulturer

Elia är angelägna om att göra Signs of Safety och våra idéer tillgängliga för alla organisationer som är intresserade. Detta innebär att vi är flexibla i tillämpningen av våra idéer i olika kulturer, att vi arbetar med andra språk än engelska och att vi har möjlighet att stödja arbete över hela världen.

Elia har inlett ett arbete med översättningar för att göra vårt arbete och Signs of Safetys viktigaste material tillgängligt på andra språk än engelska. Som ett första steg är denna hemsida tillgänglig på fyra språk: Svenska, holländska, japanska och engelska. Vi kommer att lägga till flera språk.

Elia och våra medlemmar driver för närvarande projekt i Australien, Kanada, Japan, Sverige, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Kambodja, Storbritannien, USA och Irland.

 
 
 
 

Säkerhet, trygghet och läkande

Säkerhet utan läkande är tillfällig.
— Kevin Campbell, Skapare av Family Finding
Läkande skapas I nätverket.
— Andrew Turnell, Medskapare av Signs of Safety

Det mesta av socialt barnavårdsarbete har ett initialt fokus på skydd för barnet men Elia strävar efter att stötta organisationer att gå längre och hjälpa barn till läkande genom sitt naturliga nätverk.

 
 
 
 

Med föräldrarna, barnet och alla i det privata nätverket

Betyder det att barn är ansvariga för sin egen säkerhet?

Nej. Vuxna är alltid ansvariga för att se till att barn är trygga och säkra. Men ju äldre barn är desto mer behöver de bli delaktiga i att bidra med tankar och planer som syftar till att säkerställa deras trygghet och välmående. Barns delaktighet formas också av normer och kultur i det land de växer upp i såväl som av utvecklingsnivå, mognad och livsvillkor.

 
 
 
 

Stöd till organisationer som arbetar med andra utsatta individer

Verktyg som fungerar i arbetet med utsatta barn fungerar också bra i arbetet med andra individer. Elia kommer att prioritera att använda våra resurser för projekt som involverar barn, men kommer att dela våra idéer och stötta de som arbetar med andra utsatta individer, närhelst det är möjligt.