Elia är den enda organisationen i sitt slag som, med samlad internationell expertis, erbjuder sociala barnavårdsorganisationer ett förhållningssätt för förändring av hela system för att sätta familjer och barn i centrum av arbetet.