Regionala Chefer

Om du har frågor ska du i första hand kontakta en av våra regionala chefer, även frågor som gäller:

 • Implementering av Signs of Safety i din organisation

 • Ansöka om licens som utbildare eller konsult, och medlem av Elia

 
Rosina Harvey-Keeping Regional chef Kanada 📩 Email

Rosina Harvey-Keeping
Regional chef
Kanada
📩 Email

Marieke Vogel Regional chef Kontinentala Europa 📩 Email

Marieke Vogel
Regional chef
Kontinentala Europa
📩 Email

Ai Hishikawa Regional chef Japan 📩 Email

Ai Hishikawa
Regional chef
Japan
📩 Email

Lee Roberts Kontaktperson för Regionen Nya Zeeland 📩 Email

Lee Roberts
Kontaktperson för Regionen
Nya Zeeland
📩 Email

Tracey Hill Regional chef Storbritannien 📩 Email

Tracey Hill
Regional chef
Storbritannien
📩 Email

Tim Decker Regional chef USA 📩 Email

Tim Decker
Regional chef
USA
📩 Email

Terry Murphy Regional chef Australien 📩 Email

Terry Murphy
Regional chef
Australien
📩 Email

 
 

 

Generella Frågor

Om du har frågor av generell natur eller om du är osäker på vem du ska kontakta, vänligen använd denna epost-adress, vi kommer att vidarebefordra din fråga till en lämplig person:

admin@elia.ngo

Ekonomi och Konton

Vänligen skicka frågor om konton, fakturor, banköverföringar eller liknande till:

finance@elia.ngo

Dokumentationssystem

Vänligen skicka frågor om dokumentationssystem till:

pippa.young@elia.ngo

Signs of Safety Knowledge Bank

Vänligen skicka frågor om Signs of Safety Knowledge Bank till:

knowledgebank@signsofsafety.net

 

 

Postadress 

Elia, COM1/153 Kensington Street, East Perth, Western Australia 6004