Förändring av hela system

Vi rustar organisationer som arbetar med skydd och stöd för barn och unga genom implementering av långsiktiga förändringar som ger bättre resultat för utsatta barn och deras familjer.

Sociala barnavårdssystem över hela världen möter likartade problem, som ett ökande antal placerade barn och unga, personalomsättning och utbrändhet samt konfliktfyllda relationer mellan familjer och professionella.

Elia har en unik potential att hjälpa organisationerna att klara dessa utmaningar. Vi tillför ett internationellt perspektiv med hjälp av ett lag som består av utbildare, konsulter och personal från hela världen med erfarenhet av implementering i hela länder och regioner.

Elia har ett förhållningssätt som ger möjlighet till förändring av hela systemet. Genom att kombinera ledarskap och organisationsutveckling, praktik, akademisk- och forskarkompetens med implementeringsstrategier ger Elias förhållningssätt:

  • Fokus på anpassning av praktik, policy, system och ledarskap

  • Hanterar komplexiteten i barn- och ungdomsvårdens praktik och organisation

  • Ökar kvaliteten i de insatser som erbjuds barn, unga och deras familjer

Signs of Safetys hem

Signs of Safety Logo Mono White - Web Small .png

Signs of Safety är en innovativ, styrkebaserad modell, organiserad runt säkerhet, för myndighetsutövning i socialt barnavårdsarbete som skapades i Western Australia av Andrew Turnell och Steve Edwards.

Signs of Safety utvecklas kontinuerligt utifrån vad som fungerar i praktiken i arbetet med familjer. Denna kontinuerliga utveckling är nyckeln till varför Signs of Safety har växt så under 20 år; från sin födelse i Australien, till att göra skillnad över hela världen.

Elia är Signs of Safetys hemvist och är den enda organisation som kan auktorisera och licensiera Signs of Safety-utbildare och -konsulter. Elia driver Signs of Safety hemsida och Signs of Safety Knowledge Bank för att dela information, utbildnings- och kunskapsresurser om förhållningssättet. Vi driver internationella sammankomster (”Signs of Safety Gatherings”) för att lyfta fram goda exempel från praktiken. Vi samarbetar med IT-företag för att utveckla ett certifierat dokumentationssystem som ska stödja organisationer att dokumentera arbetet på ett sätt som stämmer överens med hur de arbetar med familjerna.

Elia och dess medlemmar är hängivna arbetet med att fortsatta utveckla av Signs of Safety utifrån det som fungerar. Detta kommer att vara det centrala för att säkerställa att Signs of Safety ska fortsätta göra skillnad — idag och in i framtiden. 

cyan.png
 
LP L&D 1902 AU Elia Gathering 0L0A3487.jpg

Lett av medlemmar, icke vinstdrivande

Elia är en internationell, icke-vinstdrivande organisation med medlemmar över hela världen, bestående av utbildare, konsulter och anställda – alla hängivna vårt uppdrag.

Vi har valt denna struktur så att Elia alltid bär ansvaret inför uppdraget gentemot dem som arbetar nära organisationerna för ett bättre resultat för utsatta barn och deras familjer.

Elia grundades av medskaparen till Signs of Safety, Andrew Turnell, I början av 2019. Andrew Turnell är för närvarande verkställande direktör och sitter i Elias interimsstyrelse tillsammans med Joke Wiggering och Adam Brockway.

Andrew Turnell  Medskapare av Signs of Safety. Grundare av Elia, VD (2019–2020) och styrelsemedlem

Andrew Turnell
Medskapare av Signs of Safety. Grundare av Elia, VD (2019–2020) och styrelsemedlem

Joke Wiggerink  Styrelsemedlem och operativ chef   Joke kommer att ta över som VD för Elia efter Andrew Turnell, från juli 2020.

Joke Wiggerink
Styrelsemedlem och operativ chef
Joke kommer att ta över som VD för Elia efter Andrew Turnell, från juli 2020.

Adam Brockway  Styrelsemedlem och operativ chef

Adam Brockway
Styrelsemedlem och operativ chef

Andrew Turnell grundade Elia för att säkerställa att Signs of Safety har ett hem långt in i framtiden. Tidigt 2020 kommer Joke Wiggerink att ta över som VD. Vid mitten av 2020 kommer medlemmarna att samlas och rösta fram den första styrelsen vilket innebär att Andrews överlämnande av Signs of Safety till Elia och Signs of Safety-gemenskapen, bestående av dess medlemmar, fullföljs.